Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Πατρών

Χρόνος Αποπεράτωσης: Ιούλιος 2004

Gallery