Ανάπλαση του ΚΧ9760 και της γύρω περιοχής στο Δήμο Αμαρουσίου

Gallery