Κτίρια

Συγκρότημα Γραφείων – Καταστημάτων στη Νέα Κηφισιά, 17ο χλμ. ΕΟΑΛ. Ν. Κηφισιά
Συγκρότημα Γραφείων στη Νέα Κηφισιά, 16ο χλμ. ΕΟΑΛ. Ν. Κηφισιά
Συνεδριακό Κέντρο «ΜΑRICA CAPSIS 2000»
Συγκρότημα Καταστημάτων – Γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 233
Συγκρότημα Γραφείων στη Νέα Κηφισιά, 16ο χλμ. ΕΟΑΛ. Ν. Κηφισιά
Συγκρότημα Γραφείων στη Νέα Κηφισιά, 15ο χλμ. ΕΟΑΛ. Ν. Κηφισιά
Συγκρότημα Γραφείων, 17ο χλμ. ΕΟΑΛ, Ν. Κηφισιά .