Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρμογή της διχρονης προσχολικής εκπαίδευσης