Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας

Χρόνος Αποπεράτωσης: Δεκέμβριος 2002

Gallery