Συγκρότημα Γραφείων – Καταστημάτων στη Νέα Κηφισιά, 17ο χλμ. ΕΟΑΛ. Ν. Κηφισιά

Χρόνος Αποπεράτωσης: Δεκέμβριος 2007

Gallery