Συγκρότημα Γραφείων, 17ο χλμ. ΕΟΑΛ, Ν. Κηφισιά .

Χρόνος Αποπεράτωσης: Iούνιος 2000

Gallery